4893995885002752 Candle Element 蠟燭原料店 CW - Pigment Chips 顏料芯片16色套裝B 尺寸 容器直徑7厘米,盒子33厘米x 33厘米x 4.5厘米 容量 20克x 16色 材料 顏料 本產品包括以下產品。 象牙顏料芯片 20克 米色顏料片 20克 威尼斯橙色顏料芯片 20克 紅寶石顏料芯片 20克 丁香顏料芯片 20克 淡藍色顏料芯片 20克 天藍色顏料芯片 20克 淡 Product #: candleelement-CW - Pigment Chips 顏料芯片16色套裝B 2022-01-19 Regular price: $HKD$1280.0 Available from: Candle Element 蠟燭原料店In stock
candleelementCandle Element 蠟燭原料店